Dyrevelfærd

Dyrevelfærd er vigtigt

Mennesket får mange vigtige produkter og ressourcer gennem dyr, hvorfor dyrevelfærd er særligt vigtigt for mange. Det er derfor et problem, når brugen af pels anses som en trussel mod dyrenes rettigheder. Vi hos NATURES Collection anbefaler, at man undersøger det nærmere, hvis man er i tvivl om, hvorvidt brugen af pels er etisk korrekt.

Der kan stilles tvivl til, hvad det kræver at være etisk korrekt. Her vil vi henvise til et studie om sælindustrien, foretaget i Canada. Det viser, at en bred del af befolkningen mener, at det er etisk korrekt bruge dyreskind, så længe; truede dyrearter sikres, der ikke sker unødvendig smerte eller mishandling under aflivning og dyrene der opdrættes på farme får den mad og pleje, der er nødvendig for at leve op til pelsindustriens høje standarder.

For at sikre overlevelsen af de truede dyrearter, tages der flere tiltag i brug. En eksemplificering af dette er regulering. Gennem regulering bestemmes der hvilke dyr og hvornår de må jages. Dette er med til at skabe de bedste levevilkår for dyrene. De gode kår dyrene har, er synlige for offentligheden og vises frem flere gange om året.

Pelsskind fra kaniner, får, køer og rensdyr er alle biprodukter til kødindustrien. Det betyder at hele dyet bruges, hvilket minimerer spild. Andre dyr som vaskebjørne og zebraer er vilde dyr, der dør naturligt eller reguleres på regeringens opfordringer. Der er særligt strikse lovgivninger i forhold til zebraskind og handel med dette. Det er eksempelvis kun er arten ”Burchell” der må forhandles, da den ikke er på CITIES – listen.

WelFur

Hvordan sikres det at dyrene og landmændene lever op til industriens høje standarder? For at kontrollere kvalitet og dyrevelfærd har pelsindustrien lavet certifikatet WelFur. Det er en videnskabelig certificering, der imødekommer modeindustriens – og forbrugernes krav om dyrevelfærd. Denne certificering bruges i hele Europa.